Kártya szabályzat

A Semmelweis Egyetem

székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26.

(a továbbiakban: Egyetem) a Semmelweis Kártya Program keretében bocsájtja ki a Semmelweis Kártyát az Egyetem polgárai (kivéve az általános iskolai tanulók) számára.

A Semmelweis Kártya Program magában foglalja az egyetemi polgárok számára differenciáltan nyújtott egészségügyi és egészségprevenciós szolgáltatásokat, valamint minden olyan kedvezményt, amit az Egyetem polgárai, egészségügyi szolgálati, munkavállalói, hallgatói vagy tanulói jogviszony keretében érhetnek el a sport, kultúra és egyéb területeken. Az aktuális szolgáltatások és kedvezmények a https://semmelweis.hu/csaladbarat oldalon ismerhetők meg.

A Semmelweis Kártya olyan egyedi azonosítóval, QR kóddal és vonalkóddal ellátott kártya, ami hozzáférést biztosít a program szolgáltatásaihoz és kedvezményeihez. Az Egyetem munkavállalói és egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó munkatársai részére arany színű plasztik kártya, illetve virtuális kártya formában, aktív hallgatói és tanulói jogviszonnyal rendelkező polgárai részére pedig elsődlegesen virtuális kártya formában, és csak külön igény esetén kék színű plasztik kártya formában biztosítja a Semmelweis Kártyát. Az Egyetem polgára csak egy jogcímen kaphat Semmelweis Kártyát. A Semmelweis Kártya használatáról a kártya birtokosa lemondhat. A Semmelweis Kártya Program indulásakor kibocsájtott plasztik kártyákon feltüntetésre kerül az egyetemi polgár neve, a későbbiekben kibocsájtott kártyákon már nem kerül feltüntetésre.

A plasztik kártya képe:

Az Egyetem munkavállalója és egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottja a próbaidő leteltét követően, a jogviszony megszűnésének napjáig, hallgatója és tanulója pedig kizárólag aktív hallgatói jogviszonyának időtartama folyamán jogosult a Semmelweis Kártya differenciált szolgáltatásainak és a kedvezmények igénybevételére.

A Semmelweis Kártyát az Egyetem biztosítja az egyetemi polgárok számára, akik azt a kartya.semmelweis.hu oldalon történő regisztrálást követően kizárólag személyükre szólóan használhatják. A kártyabirtokosnak jogában áll a Semmelweis Kártyáról lemondani. A plasztik kártya elvesztését be kell jelenteni a csaladbarat@semmelweis.hu címen, és új kártyát lehet igényelni. Az Egyetem jogosult a kártya inaktívvá tételére és bevonására, amennyiben a kártyabirtokos egyetemi polgár jogviszonya megszűnt vagy hallgatói jogviszonya inaktívvá vált.

A Semmelweis Egyetem alumnusai számára is van lehetőség a rendelkezésre álló keretek erejéig Semmelweis Kártya igénylésére. Ők bordó, az Alumni Igazgatóság logójával ellátott kártyát kapnak. A kártya ügyintézés az alumni-iroda@semmelweis-univ.hu email címen keresztül bonyolódik.